فناوری‌های مورد استفاده در SWIM®

«مدیریت فراگیر وب‌سایت‌های علمی (Scientific Website Integrated Management - SWIM®)»، یک نرم افزار تحت وب (وب افزار یا Web application) است که در رده‌ی Content management system (CMS) ها قرار می‌گیرد.
      شرکت تریته داده‌پرداز این نرم‌افزار را به طور کامل طراحی کرده و توسعه داده است و از CMSهای موجود کدباز، مجانی، یا تجاری یا از هیچ سکوی (Platform) از پیش نوشته شده‌ای در آن استفاده نکرده است.
      فناوری اصلی مورد استفاده در توسعه‌ی SWIM®، Microsoft .net نسخه‌ی 5/3 است.
 
آخرین به روزرسانی: 22 / 1 / 1388